تازه ترین زولبیا بامیه ی شهر در شیرینی سرای عبدالرضا,پخت به صورت روزانه!